Klachten

Klachtenregeling tandarts

Vindt u dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Dan ontvangen wij graag schriftelijk uw ervaring, zodat wij uw vraag kunnen behandelen of uw klacht en/of vraag met uw behandelaar kunnen bespreken, zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Richt uw klacht aan onze officemanager mevrouw H. Bannink via het mailadres h.bannink@gijsbrechtvanamstel .nl of per post Tandartspraktijk Gijsbrecht van Amstel, T.a.v. mevrouw H. Bannik, Gijsbrecht van Amstelstraat 231, 1215 CL Hilversum.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.